Historia Europy / Starożytność

Najstarsza melodia na świecie. Czyli dwa wehikuły czasu.


Muzykę można odnaleźć w każdej znanej człowiekowi kulturze, przeszłej jak i obecnej. Nawet najbardziej odizolowane grupy plemienne posiadają w swoim dorobku kulturowym jakąś formę muzyki [1]. Kosekwentnie według badań przeprowadzonych w ubiegłym wieku, muzyka może być już z nami na świecie, od co najmniej 50 tysięcy lat [2].

Muzyka dzieli się na pięć okresów. Każdy z nich odznacza się postępem w dziedzinie muzyki jaki dokonuje człowiek na przestrzeni setek lat.

Można wymienić następujące okresy: Prehistoryczny, Starożytny, Wczesny,Wspólny czyli klasyczny, który swoim zasięgiem obejmuje Barok, muzykę klasyczną, oraz romantyczną. Od początku XX wieku rozpoczyna się okres muzyki nowoczesnej, który trwa, aż do teraz [3].

Mnie tym razem zainteresowały dwa pierwsze okresy w historii muzyki, a w szczególności okres starożytny, który według źródeł historyków odznacza się powszechnością muzyki, która bazując na prostych dźwiękach, możliwa była by do odtworzenia w dzisiejszych warunkach w formie blisko przypominającej jej oryginalne brzmienie[4].

Jednak pośród pustki na jaką natrafia się w poszukiwaniu spisanej muzyki okresu starożytnego i wczesnego, znajduje się kilka przypadków, które udało się odczytać, zinterpretować, oraz odtworzyć. Zachęcam do odsłuchania wszystkich.

Hymny HuriańskieHymny Huriańskie są utworami muzycznymi wyrytymi za pomocą pisma klinowego. Znaleziono je wśród starożytnych ruin posiadłości Amorytów, niedaleko starożytnego miasta Ugarit[5]. Ich wiek datowany jest na około 1400 rok przed naszą erą, przez co prawdopodobnie są najstarszymi utworami muzycznymi na świecie, które zachowały się do naszych czasów w formie oryginalnej, spisanej[6].

Epitaf SeikilosaJest to utwór hellenistyczny, z rejonu Jońskiego. Co czyni go wyjątkowym, oprócz tego, że się poprostu zachował jest to, iż jest najstarszym zachowanym utworem muzycznym, który został spisany i przetrwał do dziś w całości[7]. Muzykę spisano w formie starogreckiej, a odnaleziono go niedaleko miasta Aidin w dzisiejszej Turcji. Utwór datuje się dość szeroko, pomiędzy 200 p.n.e. do 100 n.e. Na kamieniu oprócz zapisu muzycznego, można odnaleźć słowa:

Εἰκὼν ἡ λίθος εἰμί.Τίθησί με Σείκιλος ἔνθα μνήμης ἀθανάτου σῆμα πολυχρόνιον
Jestem nagrobkiem, obrazem. Seikilos umieścił mnie tutaj jako wieczny znak, nieśmiertelnej pamięci.

Następujące słowa zostały zapisane dla melodii:

Ὅσον ζῇς φαίνου
póki żyjesz błyszcz
μηδὲν ὅλως σὺ λυποῦ
nie miej żalu wcale
πρὸς ὀλίγον ἐστὶ τὸ ζῆν
życie trwa tylko przez chwilę
τὸ τέλος ὁ xρόνος ἀπαιτεῖ.
a czas wymaga zapłatyHistoria w 5 minut — podróż przez historię


Wykłady historyczne

Żeby przejść do pełnej playlisty, kliknij w logo youtube na wideo lub lista wykładów.

Kanał Historya.pl
Kanał historya.pl na youtube zawiera uporządkowaną kolekcję wykładów, filmów dokumentalnych, archiwalnych oraz fabularnych związanych z tematyką historii. Staram się selekcjonować najlepsze materiały.