Historia Polski


zent_rp
 

Historia polski to historia nas samych – Polaków. Żyjąc w tym kraju kultywujemy stare i nowsze tradycje, z których każda ma podłoże w naszej bogatej przeszłości kulturowej. Polacy to historia ponad 30 pokoleń ludzi związanych z tym państwem i tworzących je poprzez różne perypetie dziejowe.

 
Polska, jako kraj była w przeszłości despotyzmem plemiennym, księstwem, królestwem, rzeczpospolitą, dyktaturą autokratyczną oraz dyktaturą komunistyczną. Nasze dzieje są powikłane – poprzez zwyczajne królestwo, które rozpadło się na wiele dzielnic, staliśmy się pionierem tolerancji na świecie.
 
W końcu poprzez unikatowe wybory polityczne, Polska doszła do pozycji jednego z najpotężniejszych państw świata, by stopniowo utracić tą pozycję i przejść do historii jak inne państwa starożytne. Polacy przeżyli swoje państwo i tworzyli jego historię dalej, aż do skomplikowanego wieku dwudziestego, który zaskoczył nie tylko Polaków, ale w swoich przeobrażeniach przerósł wyobrażenia całego świata.
 
Historia polski opisuje te perypetie z perspektywy różnych osób i wydarzeń, opowiadając dzieje naszego kraju.
 


Historia w 5 minut — podróż przez historię


Wykłady historyczne

Żeby przejść do pełnej playlisty, kliknij w logo youtube na wideo lub lista wykładów.

Kanał Historya.pl
Kanał historya.pl na youtube zawiera uporządkowaną kolekcję wykładów, filmów dokumentalnych, archiwalnych oraz fabularnych związanych z tematyką historii. Staram się selekcjonować najlepsze materiały.