Historia Polski / Rzeczpospolita Obojga Narodów

Liberum Veto. Demokracja po polsku. Historia Polski w 5 minut.


Liberum veto, to synonim słów upadek Polski. Te dwa słowa, które wstrząsnęły całym od wielu dekad budowanym systemem demokracji szlacheckiej i stały się dla następnych pokoleń symbolem sarmackiej gnuśności i upadku polski.

Gnuśności, która doprowadziła do powolnego upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Kim był człowiek i dlaczego z jego ust padły po raz pierwszy, złowieszcze „nie pozwalam”?

aldrarossi.com

Wejdż na Historia w 5 minut – YouTube

Historia w 5 minut — podróż przez historię

Wykłady historyczne

Żeby przejść do pełnej playlisty, kliknij w logo youtube na wideo lub lista wykładów.

Kanał Historya.pl
Kanał historya.pl na youtube zawiera uporządkowaną kolekcję wykładów, filmów dokumentalnych, archiwalnych oraz fabularnych związanych z tematyką historii. Staram się selekcjonować najlepsze materiały.